Anna, pwy?

Jan 12, 2017 Anna Maggs Cymraeg blog
Mae eich Swyddog Cyfathrebu newydd wedi cyrraedd    
Bore da ffrindiau, rydw i’n ysgrifennu atoch chi gyda bathodyn yr Ymddiriedolaethau Natur am fy ngwddw am y tro cyntaf. Mae’n ddiwrnod cyffrous! Ymddiheuriadau, mae fy mrwdfrydedd i wedi cael y gorau arna’ i. Gadewch i mi gyflwyno fy hun. Anna Heathcote ydw i, eich Swyddog Cyfathrebu newydd yn Ein Dyfodol Disglair. Ew, mae’n braf gweld hynny mewn du a gwyn.
Felly, pam ar y ddaear ydw i’n treulio fy amser yn gwneud hyn? Wel, fel rydych chi wedi casglu efallai, rydw i wrth fy modd yn cyfathrebu. Clywed straeon pobl ac ysbrydoli eraill i wneud gwahaniaeth sy’n fy nghyffroi i. Dydw i’n deall dim ond y sector elusennol. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i ymwneud â phrosiectau cŵl iawn gydag Ymddiriedolaeth y Coetiroedd a’r RSPB. O, ac fe wnes i dreulio rhywfaint o amser yn torchi fy llewys yn Nwyrain Ewrop ac yn rheoli gwirfoddolwyr wrth iddyn nhw blastro waliau, paentio wynebau a bwyta melonau dŵr (a’r cyfan at achos da wrth gwrs!).
Fe wnes i gais am y rôl pan welais i ei bod yn gyfrifol am waith cyfathrebu ar gyfer 31 o brosiectau sy’n dod o dan ymbarél Ein Dyfodol Disglair. Wrth ddarllen am amrywiaeth y prosiectau, o ‘Student Eats’ i ‘Farm to Fork’ a llawer mwy, cododd fy nghalon wrth glywed bod pobl ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwaith cymunedol lleol a dysgu cymaint o sgiliau gwerthfawr. Mae pawb ar eu hennill!
Yr hyn rydw i wedi cyffroi fwyaf amdano? Na, nid rhywfaint o dywydd cynhesach, er rydw i yn edrych ymlaen at hynny! Ond cael trefnu digwyddiadau, siarad gyda’r cyfryngau a chreu cynnwys ar gyfer gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i’ch gwasanaethu chi. Hefyd dod i adnabod y tîm gwych yma o bobl sydd wedi ymrwymo i wella eich dyfodol chi. Rydyn ni yma i chi ac eisiau gwneud y prosiect yma’r un mwyaf blaengar ac arloesol y gall fod.
Fe fyddwn i wrth fy modd yn clywed sut mae pethau’n mynd gennych chi. Cofiwch anfon neges am y digwyddiadau diweddaraf ym mha bynnag brosiect sydd agosaf atoch chi. Lluniau, fideos, straeon: gyrrwch nhw ata’ i. Byddaf yn gallu gwneud fy ngwaith yn fwy effeithiol os defnyddwch chi fi i rannu eich straeon gyda’r byd!
Os nad ydych chi’n gysylltiedig â phrosiect ond wedi dod ar ein traws ni, peidiwch â meddwl ’mod i’n anghofio amdanoch chi. Mae Ein Dyfodol Disglair yma i bawb (sori, cawslyd ar y nawr te!) ac rydw i wedi ymuno â’r tîm ar adeg hanfodol iawn. Ar hyn o bryd rydyn ni’n llunio ymgyrch y rhaglen a fydd yn darparu llond gwlad o gyfleoedd i bawb wneud eu rhan. Cadwch lygad yn y fan yma am ddatblygiadau newydd wrth i ni symud ymlaen ymhellach i’r flwyddyn newydd.

 

 

 

 

Related Posts