Pobl ifanc a’r amgylchedd: rydyn ni’n dathlu blwyddyn o lwyddiannau!

Y Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Roberta Antonaci, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymgyrch #owningit Our Bright Future. Gyda 31 o brosiectau’n cael eu cynnal ledled y DU, mae Our Bright Future yn creu ac yn gwella llawer o lefydd ac yn newid bywydau llawer o bobl ifanc ar draws y pedair gwlad. Rydyn ni wedi […]

Read More
Pa gam beiddgar ydych chi wedi’i gymryd?

Roberta Antonaci, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd Our Bright Future, sy’n dweud wrthym am ei phrofiad yn TEDxTeen. Ar 24 Mehefin, cynhaliwyd TEDxTeen yn Arena’r O2 yn Ne Ddwyrain Llundain. Mae TED yn sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i rannu syniadau, ar ffurf sgyrsiau byr, pwerus fel rheol. Cynhelir digwyddiadau TEDx annibynnol mewn mwy na 100 […]

Read More