Cyfleoedd

Mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cofiwch gysylltu â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Y3Q2 project images with credits for programme promotion2
Cynllun parcmon dan hyfforddiant Belfast Hills
Ar gyfer pobol ifanc rhwng 18-24 oed sydd eisiau ennill sgiliau a chymhwysterau a fydd yn eu helpu i symud ymlaen at waith neu hyfforddiant pellach. Sesiynau cadwraeth wythnosol am 15 wythnos o fis Hydref 2018. Profiad ddim yn angenrheidiol. Mi fyddwch yn ennill dau gymhwyster sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.
Cysylltwch â: patricia.deeney@belfasthills.org am fwy o wybodaeth ac i wneud ymgais erbyn y 17eg o Fedi 2018. 


		
Y3Q2 project images with credits for programme promotion12
Swydd Wag ar gyfer Rheolwr Prosiect gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Absenoldeb mamolaeth tan fis Mai 2019. Rheoli’r Prosiect Academïau Gwyrdd – Green Academies sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ofalu am ofod gwyrdd cymunedol a gofalu am fyd natur. Mae’r rôl yn cynnwys sawl lleoliad: Birmingham, Manceinion, Gogledd Cymru, Newcastle a De Orllewin Llundain. Llawn amser (30 awr yr wythnos) £30,462 y flwyddyn. 
Gwnewch gais ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol erbyn 14 Awst 2018 


		
Y3Q2 project images with credits for programme promotion10
Swydd Wag i Warden Adeiladu yn Hill Holt Wood 
Llawn amser. Llun – Gwener. 40 awr yr wythnos. £16,827-£18,512 gan ddibynnu ar sgiliau a phrofiad. Swydd ar gael ym mis Medi 2018. Mae’r swydd yn cynnwys cynllunio a chyflwyno’r cymwysterau adeiladu a’r gweithdy sgiliau i ieuenctid 11 i 25 oed mewn amrywiaeth eang o grwpiau bychain. Mae’r swydd wedi’i lleoli yn Sir Lincoln. 
Gwnewch gais erbyn 24 Awst 2017 ar wefan Hill Holt Wood


		
Commonwealth100
Cwrs arweinyddiaeth, ar-lein ac am ddim
Mae gan Common Purpose gwrs ar-lein ac am ddim ar arweinyddiaeth ar gyfer oedrannau dros 18. Mae’n ceisio creu 1000 o arweinwyr ifanc ar draws y Gymanwlad. Mae’r rhaglen yn rhedeg ar gylchred tair wythnos drwy’r haf, a mae’n hollol hyblyg. Mae’n cymeryd rhwng tair a chwech awr i gwblhau’r cwrs.
Dyddiadau 2018:
  • 10 Awst – 31 Awst
  • 7 Medi – 28 Medi
Mi fydd y cwrs yn rhedeg rhwng Mehefin-Medi 2019 a 2020 hefyd.
Arwyddwch i fyny yma.
pexels Young Earthwatcher Film comp
Cystadleuaeth Ffilm Earthwatch i Ieuenctid
Mae Sefydliad Earthwatch yn gwahodd ieuenctid 14 i 17 oed i greu ffilm fer am bwnc amgylcheddol maent yn teimlo’n angerddol yn ei gylch. Cliciwch yma i gael gwybod mwy ac i gymryd rhan.            
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 19 Medi 2018
People's Walk for Wildlife
Pobl yn Cerdded dros Fywyd Gwyllt
Ymunwch â Chris Packham yng nghanol Llundain ar gyfer ‘The People’s Walk for Wildlife’. 22 Medi 2018. Agored i bawb. Gwyliwch ei fideo am ei weledigaeth ar gyfer y digwyddiad.
Vibrant Parks 2019
Parciau Bywiog 2019
Tripiau naw diwrnod ar gael i Cape Town (15-24 Chwefror 2019) ac Efrog Newydd (5-14 Ebrill 2019) i bobl ifanc fyddai’n hoffi gwirfoddoli i weithredu tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Bydd prosiectau’n cael eu cynnal mewn parciau lleol yn y ddwy ddinas ac yn canolbwyntio ar weithredu cymdeithasol a chynaliadwyedd. Cyllid cyfatebol ar gael.  
Mwy o wybodaeth a manylion ymgeisio ar wefan HYPE.
DSC03422
Angen gwirfoddolwyr yn St Mungo’s 
Mae Putting Down Roots for Young People yn brosiect garddio a garddwriaethol sy’n cael ei gyflwyno gan St Mungo’s ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, ar draws Llundain, Bryste a Sir Rhydychen. Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi’r hyfforddwr garddwyr, i gyflwyno’r gweithgareddau a chreu perthnasoedd proffesiynol positif â phobl ifanc. Bydd rhaid i chi fod yn rhagorol am wrando ac yn llawn brwdfrydedd, ond ni fydd disgwyl i chi wybod popeth am arddio a gwaith ieuenctid! 
Cysylltwch â’r tîm ar pdryp@mungos.org os oes gennych chi ddiddordeb
With credits ready for use48
Cyfleoedd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mharc Morden Hall
Sesiynau am ddim i wirfoddolwyr cymunedol yng ngardd y gegin (pob oedran)   
·         Arweinydd gwirfoddolwyr gardd gymunedol y gegin i bob oedran  
·         Gwirfoddolwr swyddfa’r Prosiect Academïau Gwyrdd (PAG)  
·         Warden cynorthwyol gwirfoddol ar gyfer pobl dros 24 oed  
·         Clwb Warden Trefol i ieuenctid 11 i 24 oed
Cysylltwch â Hattie Clayton: hattie.clayton@nationaltrust.org.uk neu ar 07484 5000 923
©National Trust