Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Ymunwch ag Ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Ers i Kenneth Grahame ysgrifennu The Wind in the Willows, ychydig dros ganrif yn ôl, mae gormod o lefydd gwyllt y DU wedi cael eu colli am byth, a’r anifeiliaid sy’n dibynnu arnyn nhw. Nid yw’n rhy hwyr i ddod â’r bywyd gwyllt yn ôl! Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur i alw am Rwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith a Bil Amgylchedd cadarn i bennu targedau ar gyfer gwelliannau amgylcheddol.  

 

 

CSE
Darganfod yr economi gylchol
Mae Sefydliad Ellen MacArthur wedi lansio Hwb Dysgu gyda chyfoeth o wybodaeth am yr economi gylchol a gwahanol ffyrdd o ddefnyddio gwastraff ac atal gwastraff. Ymhlith y pynciau sy’n cael sylw mae; bwyd, ffasiwn a deallusrwydd artiffisial.

 

 

Hill Holt Wood
Ieuenctid yn Ymgyrchu Dros yr Hinsawdd
Dydd Gwener 20 Medi yw’r dyddiad ar gyfer yr #YouthStrike4Climate nesaf. Hon fydd yr ymgyrch fwyaf dros yr hinsawdd yn hanes Prydain! Mae manylion am ymgyrchoedd lleol ar gael yma.

 

 

HHW
Diwrnod Agored i Artistaid
Mae Hill Holt Wood wrthi’n datblygu rhaglen Artist Preswyl. Bydd yr ehangu’n arwain at greu tair elfen newydd; tŷ coeden (uned micro-fyw ar gyfer ei defnyddio felllety dros dro i artist/crefftwr), gweithdy (gofod amlswyddogaeth ar gyfer ei ddefnyddio fel stiwdio) a thoiled/cawod/sawna caban pren. Bydd y strwythurau i gyd yncael eu hadeiladu gan ddefnyddio dulliau adeiladu arloesola chan gynnwys systemau ynni oddi ar y grid. Mae ymgynghoriad gydag artistiaid am y cynlluniau’n cael eigynnal ar 12 Medi. 
Archebwch eich lle yma

 

 

global goals
Gwobrau Ieuenctid Global 2019
Mae RoundTable Global yn eich gwahodd chi i enwebu ieuenctid 11 i 18 oed eithriadol. Dyma’r categorïau; Dangos Arweiniad, Prosiect Mwyaf Dychmygus a’r Prosiect Sydd Wedi Creu’r Effaith Fwyaf. 
Cyflwynwch eichenwebiadau yma

 

 

Our Bright Future
Cynhadledd A Focus on Nature 2019
Mae A Focus on Nature yn rhwydwaith natur i ieuenctid ac mae’n cynnal y Gynhadledd Now for Nature rhwng 6 a 7 Medi 2019 yn y Natural History Museum yn Llundain. Bydd yn ddathliad o’r ffyrdd arloesol mae pobl ifanc yn helpu byd natur.
Archebwch eich lle yma

 

 

Our Bright Future
Chwilio am swydd?
Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto pryd mae llawer o bobl ifanc yn chwilio am swyddi! Dyma rai gwefannau a argymhellir ar gyfer y cyfleoedd gwaith diweddaraf ar draws y sector: 
·         Countryside Job Service 
·         Environment Job
·         Change Agents UK 
·         Charity Job

 

UnLtd project page
Dyfarniadau Try It
Mae Dyfarniadau Try It yn grantiau o £500 ar gyfer ieuenctid 16 i 24 oed i ddatblygu eu prosiectau gweithredu cymdeithasol eu hunain. Mae’r ceisiadau ar agor nawr. Dyma’ch cyfle chi i drawsnewid tir neu adeiladau segur neu sy’n cael eu tanddefnyddio yn ofod cymunedol. Cysylltwch ar ashleyraywood@unltd.org.uk am fwy o wybodaeth