Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Yorkshire Wildlife Trust
Hysbysebu am ddim i gyfleoedd gwirfoddoli
Bydd CJS Focus ar Wirfoddoli yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Mae 100,000 o bobl yn ei ddarllen o’r sector cefn gwlad, cadwraeth, bywyd gwyllt ac ecoleg. Mae hysbysebion ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli, prentisiaethau neu wyliau cadwraeth am ddim ar gyfer hyd at 150 o eiriau.
Anfonwch eich testun at focus@countryside-jobs.com erbyn 1 Chwefror 2019
Belfast Hills Partnership Trust
Dyfarniadau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Lloegr Gyfan
Ffordd gyflym a hawdd o gael grantiau Loteri bach sydd rhwng £300 a £10,000. 
Gwnewch gais yma 
 
YDMT
Cyrraedd Cymunedau’r Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr 
Cyllid hyblyg o fwy na £10,000 am hyd at bum mlynedd i sefydliadau yn Lloegr sydd eisiau gweithredu ar y materion sy’n bwysig i bobl a chymunedau.          
Gwnewch gais yma
 
North Wales Wildlife Trust full project list
Ceisiadau ar agor ar gyfer Prosiectau Cymunedol Grow Wild 2019 
Mae Grow Wild yn dyfarnu grantiau rhwng £2,000 a £4,000 i grwpiau ledled y DU i ddarparu prosiectau yn eu cymuned sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae’r ceisiadau am gyllid yn cau am hanner dydd, dydd Llun 10 Rhagfyr 2018.  
Mwy o wybodaeth a chanllaw cymhwysedd yma