Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
30DW
30 Diwrnod Gwyllt!
Fis Mehefin eleni, mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn eich herio chi i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd. Felly 30 Gweithred Wyllt syml, hwyliog a chyffrous. Cofrestrwch nawr am eich pecyn am ddim!
vInspired
Ceisiadau ar agor ar gyfer contract Eco Talent
Rydyn ni wedi gwneud penderfyniad i chwilio am sefydliad i reoli’r prosiect yma. Mae amlinelliad o’r contract, yr wybodaeth gefndir a’r cwestiynau ymgeisio ar gael yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 a dyddiadau’r cyfweliadau yw 14 i 16 Mai 2019. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Cath Hare, Rheolwr y Rhaglen, ar chare@wildlifetrusts.org
Our Bright Future
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol
Ydi prosiect sy’n cael ei gyllido gan y Loteri Genedlaethol yn golygu llawer i chi? Beth am geisio sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod yng Ngwobrau’r  Loteri Genedlaethol. Enwebiadau ar agor yma tan 30 Ebrill 2019.
CSE
Llefydd ar gael gyda Bright Green Future ar gyfer Medi 19
Rhaglen hyfforddiant amgylcheddol 12 mis am ddim i ieuenctid 14 i 17 oed. Cyfle i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i greu byd gwahanol drwy hyfforddiant strwythuredig, mentora, lleoliad gwaith ac ysgol haf breswyl yn y gwyllt! Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma.
Probe
Cofrestrwch am brofiad bythgofiadwy gyda Vision England!
Cyfle i feithrin hyder ac annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England gan RNIB yn rhaglen breswyl gyffrous i bobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Cefnogir pobl ifanc i chwarae rôl arweiniol mewn newid eu cymunedau a’r amgylchedd er gwell. Byddwch yn cael mynd ar ddau gwrs preswyl 3 noson yn Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 yw’r gost! Gwnewch gais erbyn 31 Mai 2019 (Sir Amwythig), 14 Mehefin 2019 (Surrey) a 5 Gorffennaf (Ardal y Llynnoedd).
Anfonwch e-bost at Phil ar visionengland@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio