Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Hill Holt Wood
Interniaeth Bensaernïol Rhan 1 ar gael yn Hill Holt Wood 
Lefel 1. Isafswm cyflog cenedlaethol. Interniaeth 12 mis gyda llety ar y safle yn Swydd Lincoln. Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma erbyn 15 Tachwedd 2018 
 
Lancashire Wildlife Trust
Tri lleoliad hyfforddi ar gael gyda Myplace  
Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn un swydd ar gael yn Burnley a dwy yng Ngwarchodfa Natur Brockholes yn Preston. Cefnogi’r Swyddogion Prosiect gyda chynllunio a chyflwyno sesiynau ymarferol.  Isafswm cyflog cenedlaethol. 30 awr yr wythnos. Contract tymor penodol 12 mis. 
Gwnewch gais yma erbyn 22 Hydref 2018 
 
Amy at Growing Up Green
Angen Prentis Gweinyddydd Swyddfa yn Hill Holt Wood 
12-15 mis. £148 yr wythnos. Llun – Gwener. Prentisiaeth lefel ganolraddol. Dros 18 oed yn unig. Rhaid bod â’ch cludiant eich hun. Y rôl yn cynnwys ateb galwadau, teipio, sganio a helpu gyda digwyddiadau.
Gwnewch gais yma erbyn 7 Tachwedd 2018 
 
Belfast Hills Partnership Trust
Dyfarniadau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Lloegr Gyfan
Ffordd gyflym a hawdd o gael grantiau Loteri bach sydd rhwng £300 a £10,000. 
Gwnewch gais yma 
 
YDMT
Cyrraedd Cymunedau’r Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr 
Cyllid hyblyg o fwy na £10,000 am hyd at bum mlynedd i sefydliadau yn Lloegr sydd eisiau gweithredu ar y materion sy’n bwysig i bobl a chymunedau.          
Gwnewch gais yma
 
CSE
Cronfa Ddigidol y Gronfa Loteri Fawr 
Mae’r Gronfa Ddigidol yn rhaglen gyllido gwerth £15 miliwn ledled y DU i gefnogi elusennau a sefydliadau cymunedol i ddefnyddio adnoddau digidol. 
Gwnewch gais yma erbyn 3 Rhagfyr 
 
Grow Wild
Cyllid i Brosiectau Ieuenctid Ar Agor
Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac eisiau defnyddio eich sgiliau creadigol? Mae Grow Wild yn cynnig cyfle i chi wneud cais am £500 i arwain prosiect sy’n dathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd cyffrous a difyr. 
Rhaglen barhaus felly gallwch wneud cais ar unrhyw adeg. Adolygiadau panel tymhorol o geisiadau. Dyddiad Cau Hydref 2018: 28 Medi. Dyddiad Cau Gaeaf 2018: 30 Tachwedd. Mwy o wybodaeth yma


		
Grow Wild
Ceisiadau ar agor ar gyfer Prosiectau Cymunedol Grow Wild 2019 
Mae Grow Wild yn dyfarnu grantiau rhwng £2,000 a £4,000 i grwpiau ledled y DU i ddarparu prosiectau yn eu cymuned sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae’r ceisiadau am gyllid yn cau am hanner dydd, dydd Llun 10 Rhagfyr 2018.  
Mwy o wybodaeth a chanllaw cymhwysedd yma


		
Youth Work Week
Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018
5-11 Tachwedd 2018 yw’r Wythnos Gwaith Ieuenctid. Eleni y thema yw ‘Beth yw gwaith ieuenctid?’ Mae’r National Youth Agency yn gofyn i bawb yn y sector recordio fideo 60 eiliad am beth yw gwaith ieuenctid i chi. Mwy o wybodaeth a chymryd rhan yma


		
#iwill week
Wythnos #iwill 2018
12-16 Tachwedd 2018 yw Wythnos #iwill, sy’n cael ei chynnal gan Step up to ServeEleni bydd y ffocws ar y manteision cymunedol wrth i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Mwy o wybodaeth a lawrlwytho adnoddau yma


		
Young person at Yorkshire Dales Millennium Trust
Cronfa Gweithredu Amgylcheddol Ieuenctid
Mi fedr y Gronfa Gweithredu Amgylcheddol Ieuenctid gan Dyfodol Gwyrdd (Green Futures) ddarparu grantiau o £50 i £1,000 ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-24 i redeg digwyddiadau, cyfarfodydd neu weithdai, neu i brynu adnoddau ar gyfer gwaith amgylcheddol ymarferol, neu i godi ymwybyddiaeth am broblemau amgylcheddol.
Rhaid bod o fewn neu o gwmpas Parc Cenedlaethol Dyffrynnoedd Swydd Efrog. Dyddiad cau: 13 Medi a 5 Tachwedd 2018. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma.