Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Sense
Diwrnod ‘Dewch i Roi Cynnig Arni’ y Synhwyrau: 7 Mai 2020 
Mae gwahoddiad i ieuenctid 11 i 17 oed sydd â nam ar y golwg i ddod i ddiwrnod gweithgarwch am ddim yn Castle Head gan y Field Studies Council. Cyfle i feithrin eich hyder a’ch annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Diwrnod llawn hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau amgylcheddol, heriau meithrin tîm a llawer, llawer mwy a all gynnwys taith natur, crefft y gwyllt a chanŵio. Byddwch yn cael cefnogaeth gan dîm anhygoel o staff sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd â nam ar y golwg. Mae cludiant yn cael ei ddarparu o Ganolfan Gwasanaethau Synhwyraidd Stockport. 
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07816 599 260 neu anfon e-bost i visionengland@sense.org.uk 
YDMT project pages
Gwyliau preswyl y synhwyrau Haf 2020  
Eleni mae Vision England yn cynnig pedwar gwyliau preswyl gwych ar gyfer ieuenctid 11 i 24 oed. Maen nhw’n llawn gweithgareddau fel dal mamaliaid, cerdded a gwersylla. Maen nhw hefyd yn gyfle i ennill Dyfarniad Amgylcheddol John Muir

 

Gwyliau preswyl 6 noson i ddod ar gyfer 2020 sy’n costio £25.00 y pen
18 i 24 oed:
Dyddiad: 11 Ebrill – 17 Ebrill 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Preston Montford, Yr Amwythig, Sir Amwythig 

 

11 i 17 oed:
Dyddiad: 27 Gorffennaf – 2 Awst 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Juniper Hall, Dorking Surrey
 
11 i 17 oed:
Dyddiad: 2 Awst – 8 Awst 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Preston Montford, Yr Amwythig, Sir Amwythig 

 

11 i 17 oed:
Dyddiad: 16 Awst – 22 Awst 2020
Canolfan Maes Castle Head, Grange-Over-Sands, Ardal y Llynnoedd 

 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07816 599 260 neu anfonwch e-bost i visionengland@sense.org.uk 
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl. Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt. Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.