Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Probe Youth In Nature
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobr Diana  
Mae’r Wobr ar agor i bobl ifanc 9 i 25 oed sydd wedi ymwneud ag o leiaf 12 mis o weithgarwch ac sy’n trawsnewid bywydau pobl eraill yn gwbl anhunanol, yn wyneb anawsterau yn aml.  
Mwy o wybodaeth ac enwebu eich pobl ifanc yma. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 29 Mawrth 2019
Groundwork Youth Advisory Panel
Groundwork yn recriwtio Bwrdd Cynghori Ieuenctid
Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn angerddol am yr amgylchedd? Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer bod yn aelod o’u Bwrdd Cynghori Ieuenctid. Rôl hyblyg. Rhoddir hyfforddiant llawn. Byddwch yn cynnal ymgyrchoedd, yn cymell ac yn ysbrydoli pobl ifanc ac yn cynrychioli eich ardal ledled y DU, gan sicrhau profiad gwirfoddol gyda sefydliadau partner amrywiol. Unrhyw gwestiynau cysylltwch â groundwork_youth@groundwork.org.uk 
Gwnewch gais erbyn 10 Chwefror 2019
Probe
Cofrestrwch am brofiad bythgofiadwy gyda Vision England!
Cyfle i feithrin hyder ac annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England gan RNIB yn rhaglen breswyl gyffrous i bobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Cefnogir pobl ifanc i chwarae rôl arweiniol mewn newid eu cymunedau a’r amgylchedd er gwell. Byddwch yn cael mynd ar ddau gwrs preswyl 3 noson yn Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 yw’r gost! Gwnewch gais erbyn 31 Mai 2019 (Sir Amwythig), 14 Mehefin 2019 (Surrey) a 5 Gorffennaf (Ardal y Llynnoedd).
Anfonwch e-bost at Phil ar visionengland@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio