FFORWM IEUENCTID

null
Dyma’n amser ni.
Mae’r fforwm ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc o bob un o’r 31 prosiect Our Bright Future. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau hanfodol a gwella eu CV, hefo’r siawns i ymuno a’r grŵp llywio Our Bright Future, neu’r panel gwerthuso. Fe gafodd yr ymrgyrch “It’s #OurBrightFuture and we’re #OwningIt” ei ddylunio gan y fforwm ieuenctid, sy’n cyfarfod yn flynyddol i lywio cyfeiriad y rhaglen. Mae hyn yn siawns arbennig iddynt gyfarfod pobl ifanc eraill o’r un anian o ledled y wlad, a thrafod eu cynlluniau a syniadau am yr ymgyrch. Dyma rai o’r lluniau o gyfarfod y flwyddyn yma!
Lluniau ©JaneWarman