NEWYDDION

null
Bob mis, mae cylchlythyr ar e-bost gan Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, y newyddion diweddaraf am raglenni a newyddion o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes.
FSC
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.
Cyhoeddi mynegai ieuenctid blynyddol y Prince’s Trust  
Mae’r Prince’s Trust wedi cyhoeddi ei fynegai ieuenctid blynyddol, yn edrych ar farn ac agwedd pobl ifanc 16 i 25 oed yn y DU. Un canfyddiad o arolwg ar 2,194 o bobl ifanc yw: mae’r lefel gyffredinol o hapusrwydd a hyder mae pobl ifanc yn ei deimlo yn eu bywydau ar ei isaf ers 2009.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma.
Snip
IMG_4246
Cyllid 2018/19 ar gael ar gyfer plannu perllannau
Ydych chi’n safle Foyer neu YMCA? Meddwl am blannu perllan newydd? Mae Fruitfull Communities yn chwilio am geisiadau gan safleoedd newydd am gyllid i blannu perllannau bach yn 2018/19. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o £3,000 tuag at greu gofod ar gyfer coed ffrwythau, a £1,000 arall tuag at gostau staff, cofiwch gysylltu.
Mwy o wybodaeth ar wefan Fruitfull Communities
12 ffordd i helpu bywyd gwyllt
Lawrlwythwch y canllaw ar gyfer gweithgareddau bywyd gwyllt hawdd i chi eu gwneud bob mis yn 2018.
blue-tit-2392215_1280
Startup Stock Photos
Grantiau ar gael ar gyfer datblygu gwefannau
Ydi eich cynlluniau chi ar gyfer 2018 yn cynnwys gwella gwefan eich sefydliad? Mae grantiau ar gael gan Transform Foundation i’ch helpu chi.
Deiseb Coed Hill Holt  
Mae cynnig ar gyfer gwaith toddi cig drws nesaf i Goed Hill Holt, lle mae prosiect Growing Up Green yn cael ei gynnal. Llofnodwch y ddeiseb yma os gwelwch yn dda i helpu i osgoi coetir drewllyd iawn ar gyfer eu gweithgareddau.
7. Green Wood Working 2
UnLtd
Taith gerdded UnLtd  
Mae’r prosiect Spaces4Change yn cefnogi pobl ifanc i sefydlu a chynnal mentrau cymdeithasol sy’n datgloi potensial gofod segur neu ofod sy’n cael ei danddefnyddio er lles y gymuned leol. Y mis yma arweiniwyd taith gerdded ganddynt o amgylch dwyrain Llundain i ddathlu rhai o’r mentrau hyn. Peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi estyn am eich esgidiau cerdded; maen nhw wedi ysgrifennu blog i gofnodi’r holl hanes.
Ap Refill
Os ydych chi allan o gwmpas y lle a heb ddŵr, mae ateb ar gael sydd ddim yn cynnwys prynu potel blastig arall eto fyth i’w defnyddio unwaith. Mae caffis, bariau, banciau a busnesau eraill yn croesawu pobl i ddod i lenwi eu potel ddŵr am ddim. Y cyfan fyddwch chi ei angen fydd yr ap i gael gwybod pa fusnesau sy’n cynnig y gwasanaeth yma. Lawrlwythwch yr ap a dechrau lleihau’r defnydd o boteli plastig defnydd sengl.
Refill
Hwb i iechyd meddwl gwirfoddolwyr bywyd gwyllt
Rhyddhaodd yr Ymddiriedolaethau Natur adroddiad newydd yn gynharach y mis yma’n astudio effeithiau gwirfoddoli ym myd natur ar iechyd meddwl pobl. Hefyd mae The Guardian yn disgrifio’r potensial i’r ‘gwasanaeth iechyd byd natur’ leddfu’r baich ar y GIG.