NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
Y3Q2 project images with credits for programme promotion3
80,000 o bobl yn newid y byd
Gan ei bod hi’n Ddydd Rhyngwladol Ieuenctid ar y 12 o Awst mae hi’r amser perffaith i ddathlu bod Our Bright Future wedi pasio ei darged ymhell o gynnwys 60,000 o bobl ifanc ledled y DU. 
Y3Q1 project images with credits for programme (6)
Cylchgrawn Wild yn cyhoeddi cyfres Our Bright Future  
Mae’r cylchgrawn ar-lein i fyfyrwyr, ‘Wild; Skint stressed students for sustainability’, yn cynnal cyfres tair rhan am Our Bright Future. Mae’r Swyddog Cyfathrebu, Anna, wedi cyflwyno’r rhaglen. I ddod yn fuan mae erthyglau gan aelodau’r Fforwm Ieuenctid o brosiectau Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cadwch lygad yma am fwy o fanylion!
Sesiynau Eco-therapi ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder  
Grêt gweld prosiect Myplace gan Our Bright Future yn cael mwy o gydnabyddiaeth yn y Lancashire Telegraph.  Cofiwch fynd i edrych hefyd ar sianel Myplace sydd wedi’i lansio’n ddiweddar ar YouTube
Queen Elizabeth School Mansfield presenting their Bus Fare Subsidy campaign in school assembly
Traean o bobl 18 i 34 oed yn ‘bryderus iawn’ am newid yn yr hinsawdd
Mae erthygl yn yr Huffington Post yn edrych ar agweddau pobl ifanc y mileniwm at newid yn yr hinsawdd. Hyfryd gweld Thomas o My World My Home yn cael sylw yn y darn.
©Cyfeillion y Ddaear 
BBC Radio 1 Teen Awards
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Arddegau BBC Radio 1  
Ydych chi’n gwybod am rywun 12 i 17 oed ysbrydoledig? Bydd tri enillydd gwobr Arwr Arddegol yn cael cydnabyddiaeth yn fyw ar lwyfan Arena SSE, Wembley fis Hydref yng Ngwobrau Arddegau BBC Radio 1. 
Yr enwebiadau’n cau am 9pm ddydd Sul 12 Awst 2018. Enwebwch rywun yma
Mae’r enillwyr blaenorol wedi sefydlu elusen iechyd meddwl, rhoi llais i blant mewn gofal ac ysbrydoli eraill i drechu gordewdra, gorbryder ac iselder. Darllenwch eu hanes yma.
Adventure All Ways
Pobl ifanc yn lansio gwefan antur         
Mae aelod o’r Fforwm Ieuenctid, Georgina, yn un o dîm o bobl ifanc sydd wedi lansio gwefan sy’n dathlu cyfleoedd ar gyfer antur yn Swydd Efrog. Edrychwch ar y cyngor gwersylla, y llwybrau cerdded a’r digwyddiadau lleol yn Adventure All Ways
Tom Hickey hard at work at Chelsea FS 2 to accompany press release -no credit required
Mynd â Swydd Efrog i Chelsea
Ar ôl cwblhau prentisiaeth Green Futures gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, cafodd Tom swydd fel warden y Parc Cenedlaethol. Ym mis Mai ymunodd â thîm o dirlunwyr a garddwyr i greu gardd Sioe Croeso i Swydd Efrog yn Sioe Flodau Chelsea yr RHS. Pwy a ŵyr at beth fydd Our Bright Future yn arwain hefyd! Cyfle i ddarllen mwy am Tom yma. 
Milestones Calne community garden
Milestones yn helpu i greu gardd gymunedol  
Mae Calne yn Wiltshire yn edrych ychydig bach yn wyrddach diolch i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Milestones Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire. Cyfle i chi ddarllen beth maen nhw wedi bod yn ei wneud yma. 
© Green Square 
UpRising 080618
Y newyddion diweddaraf gan UpRising
Mae wedi bod yn amser prysur i’r UpRisers. Cofiwch ddarllen eu hanes yn cynnig eu hymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol i’r dreigiau a’u hymweliad â’r Senedd
vInspired Inspired card
vInspired yn lansio The Inspired Card
Mae vInspired wedi lansio cynllun gwerth £1 miliwn er mwyn annog pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Bydd The Inspired Card yn rhoi cynigion arbennig i ieuenctid 14 i 30 oed yn gyfnewid am gyfrannu eu hamser. Mae’r cynigion yn cynnwys lleoliadau gwaith, gostyngiadau gan adwerthwyr a thocynnau am ddim i gigs. 
Mwy o wybodaeth yma (y cardiau ar gael o 4 Mehefin 2018) 
Grainne cropped
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Ieuenctid Global
Mae RoundTable Global yn cyflwyno Gwobrau Ieuenctid Global (Gwobrau Positif am Ieuenctid yn flaenorol) mewn chwe lleoliad gwahanol (Y Swistir, Llundain, Los Angles, Dubai, Singapore a De Affrica) i ddathlu pobl ifanc sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae’r gwobrau am ddim i gymryd rhan ynddyn nhw ac mae’r enwebiadau ar agor! Cynhelir seremoni Llundain ar 25 Awst ac mae’r enwebiadau’n cau ar 11 Awst.
Mwy o wybodaeth a chyfle i enwebu person ifanc yma.
©vInspired
Bristol market, credit to University of Bristol Students Union
Cyllid ar gael gan Student Eats
Mae NUS Student Eats yn rhaglen fwyd gynaliadwy sy’n cefnogi myfyrwyr i dyfu bwyd a datblygu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd. Bydd ceisiadau i ymuno â Student Eats yn cau ar ôl cyrraedd 67 o fentrau. Dim ond i gefnogi ychydig o fentrau ychwanegol mae cyllid ar gael felly gwnewch gais nawr!   
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio.
 ©University of Bristol Students Union
FSC
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.
IMG_4246
Cyllid 2018/19 ar gael ar gyfer plannu perllannau
Ydych chi’n safle Foyer neu YMCA? Meddwl am blannu perllan newydd? Mae Fruitfull Communities yn chwilio am geisiadau gan safleoedd newydd am gyllid i blannu perllannau bach yn 2018/19. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o £3,000 tuag at greu gofod ar gyfer coed ffrwythau, a £1,000 arall tuag at gostau staff, cofiwch gysylltu.
Mwy o wybodaeth ar wefan Fruitfull Communities