Uchafbwyntiau

Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
Probe
Impact Arts
Friends of the Earth
Mae mefus, betys a ffa wedi cael eu cynaeafu. Doedd rhai o’r bobl ifanc heb flasu’r rhain o’r blaen!
Proble: Youth in Nature
Mae canolfan gymunedol yn Nwyrain Sir Renfrew wedi cael ei bywiogi gyda murluniau natur wedi cael eu paentio ar gloriau’r ffenestri.
Impact Arts: Creative Pathways Environmental Design
Bu Yusif a Bilaal yn siarad am eu prosiect gyda 300 o bobl ifanc eraill o bob cwr o’r byd yng ngwersyll haf Cyfeillion Ifanc y Ddaear Ewrop yn yr Almaen
Cyfeillion y Ddaear: My World My Home
Bu Luc ac Evy yn cyfweld uwch reolwyr WWF a Chyfeillion y Ddaear ar gyfer podlediad maen nhw wedi’i gynhyrchu am yrfaoedd mewn cynaliadwyedd
Y Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy: Bright Green Future

 

CSE
‘Dyma’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi. Rydw i eisiau bod yn arddwr fel gwaith ac wedyn gweithio yn y Fferm Ofal’
Person ifanc o brosiect Milestones yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Wilt

 

Wiltshire Wildlife Trust