Uchafbwyntiau

Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
Seminar 2019
Seminar fwyaf Our Bright Future eto i bob prosiect!
Fe wnaeth bron i 100 o staff prosiectau Our Bright Future ac aelodau’r Fforwm Ieuenctid gyfarfod yn Belfast i ddathlu eu cyflawniadau ac i gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn bresennol roedd Prif Weithredwr Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon ac Uwch Sywddog Addysg ac Ymgysylltu ar gyfer Senedd y DU.
Friends of the Earth
National Trust
Hill Holt Wood
Gwahoddwyd tri o bobl ifanc o brosiect My World My Home i wrando ar Greta Thunberg, Michael Gove a Caroline Lucas yn siarad yn y Senedd
Bu llysgenhadon gwrth-fwlio yn ailwampio gardd ysgol i’w defnyddio fel gofod diogel gyda’r disgyblion sy’n teimlo’n agored i niwed
Dinas Amgylchedd Middlesbrough: One Planet Pioneers
Mae taflenni rhandiroedd yn cael eu cyfieithu i Bwyleg a Rwsieg fel bod mwy o bobl yn y gymuned yn gallu cymryd rhan
Probe: Youth In Nature
Mwynhawyd pizzas gan 100 o ymwelwyr â gardd gymunedol ar ôl i’r tîm adeiladu popty pizza
Impact Arts: Creative Pathways for Environmental Design
UnLtd
‘Rydw i’n dysgu sgiliau newydd sy’n gallu fy helpu i yn y dyfodol. Po fwyaf o sgiliau fedrwch chi eu dysgu, y gorau. Nawr mae gen i fwy o opsiynau.’
Person ifanc o brosiect Welcome to the Green Economy yn Groundwork Llundain

 

Groundwork London