Ymgyrch Owning It

Mae ‘Owning It’ yn ymgyrch ymgysylltu â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod dyfodol pobl ifanc ynghlwm wrth ddyfodol yr amgylchedd. Nodau’r ymgyrch yw:
  • Codi ymwybyddiaeth o raglen Our Bright Future
  • Denu pobl ifanc sydd ddim yn cymryd rhan yn y rhaglen ar hyn o bryd
  • Dod â holl brosiectau Our Bright Future at ei gilydd ar gyfer ymgyrch
    unedig
Rydym yn gofyn i sefydliadau, prosiectau a phobl ifanc sy’n rhan o Our Bright Future a’r tu allan iddo ymuno â mudiad #OwningIt. Rydym eisiau dangos yr effaith ar raddfa fawr y gellir ei chael ar yr amgylchedd pan mae llawer o bobl yn cymryd camau gweithredu bach. Mae hyn yn siawns arbenning i rannu syniadau, ennill sgiliau newydd, ac i gysylltu gydag eraill.
Defnyddiwch yr hashnodau #OurBrightFuture ac #OwningIt ar-lein i gael eich cynnwys ar ein bwrdd isod, ac i rannu y gweithredau yr ydych wedi bod yn eu cymeryd o fewn eich cymuned chi.
Eisiau gwybod mwy? Llawrlwythwch ein pecyn ymgyrch cyflawn, sy’n cynnwys awgrymiadau am weithgareddau a syniadau am beth i bostio ar-lein.
‘Mae ein dyfodol disglair yn perthyn i ni! #OurBrightFuture #OwningIt’