Polisi cwcis a phreifatrwydd

POLISI CWCIS A PHREIFATRWYDD

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel bron pob gwefan, i’ch helpu chi i gael y profiad gorau posib. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr ac i ddarparu data tracio dienw i raglenni trydydd parti, fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn un gwell.

Fodd bynnag, efallai y bydd yn well gennych chi anablu’r cwcis ar y safle yma ac ar safleoedd eraill. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe’n caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu nhw, ewch i www.allaboutcookies.org

Mae ein cwcis yn ein helpu gyda’r canlynol:

  • Gwneud i’n gwefan weithio fel byddech yn disgwyl
  • Cofio eich gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau
  • Gwella cyflymder / diogelwch y safle
  • Gadael i chi rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook
  • Parhau i wella ein gwefan i chi.

NID YDYM yn defnyddio cwcis ar gyfer y canlynol:

  • Casglu unrhyw wybodaeth sy’n golygu bod posib eich adnabod yn bersonol (heb eich caniatâd penodol chi)
  • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol chi) • Anfon data sy’n golygu bod posib eich adnabod yn bersonol at drydydd partïon
  • Talu comisiwn gwerthu
  • Cewch wybod mwy am yr holl gwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Ymhlith y cwcis rydym yn eu defnyddio mae Google Analytics, YouTube ac Add This. Mae posib darllen polisïau preifatrwydd perthnasol y rhaglenni trydydd parti hyn yma:

Google analytics
YouTube
Add This