Anna Heathcote
Jan 06, 2017 Communications Officer

Anna sy’n gyfrifol am holl gyhoeddusrwydd, cyfathrebu a gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol Ein Dyfodol Disglair – Our Bright Future a hi yw’r prif gyswllt ar gyfer yr holl ymholiadau cysylltiedig â chyfathrebu.

Cysylltwch ag Anna am y canlynol:

  • Cyfarwyddyd cyfathrebu
  • Canllawiau brand
  • Ymholiadau gan y cyfryngau

Manylion cyswllt:: 

Yn ôl i’r dudalen cysylltu â ni.