Cath Hare
Mar 14, 2016

Rheolwr y Rhaglen

Mae Cath yn goruchwylio tîm Ein Dyfodol Disglair, yn rheoli’r adrodd yn ôl a’r cyfathrebu gyda’r Gronfa Loteri Fawr a hi yw’r cyswllt allweddol ar gyfer pob ymholiad cysylltiedig â rheoli grantiau.

Cysylltwch â Cath am:

  • Adrodd yn ôl a hawlio yn erbyn eich prosiect
  • Sut mae cyfrannu at y gwerthusiad
  • Unrhyw newidiadau arfaethedig i’ch prosiect

Manylion cysylltu:

Yn ôl i’r dudalen cysylltu â ni.