Mae Rhannu Dysgu Gwella yn ethos allweddol yn rhaglen Our Bright Future. Mae Rhannu Dysgu Gwella yn hwyluso rhannu gwybodaeth a dysgu er mwyn datblygu arfer gorau ac ychwanegu gwerth at ddarparu Our Bright Future. Mae cysylltiad agos rhwng Rhannu Dysgu Gwella â’n gwaith gwerthuso, polisi ac eiriolaeth a’n swyddogaeth ieuenctid, gan sicrhau bod y dysgu a’r arfer gorau’n cael eu rhannu er mwyn sicrhau’r effaith a’r cyflawniadau gorau posib fel rhan o raglen Our Bright Future.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ac adnoddau arfer da sydd wedi cael eu creu fel rhan o’r rhaglen. Rydym yn gobeithio y byddant o ddefnydd i chi.

Llais Ieuenctid
Gwerthuso ac Effaith
Ymgysylltu ar-lein
Gweithio mewn Partneriaeth
Gwleidyddiaeth a Democratiaeth
Cynaliadwyedd