Mae ein gweledigaeth ni ar gyfer pobl ifanc yn cael beth maen nhw’n ei haeddu: planed iach, economi wyrddach sy’n ffynnu a dyfodol disglair.
Dyma ganlyniadau ein rhaglen:
  • mae cymryd rhan yn rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar bobl ifanc gan feithrin eu sgiliau, eu profiad a’u hyder i arwain newid amgylcheddol
  • mae rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar yr amgylchedd ac ar gymunedau lleol
  • mae rhaglen Our Bright Future wedi dylanwadu ar newid a chreu gwaddol
  • mae rhaglen Our Bright Future yn defnyddio gwaith partneriaeth effeithiol a dull o weithredu a arweinir gan ieuenctid, gan greu canlyniadau cryfach i bobl ifanc a’r amgylchedd
Pobl ifanc yw arweinwyr amgylcheddol yfory. Mae eu hamser yn dod ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth fydd yn digwydd nesaf.