Mae Our Bright Future yn cael ei redeg gan bartneriaeth o wyth sefydliad o dan arweiniad Yr Ymddiriedolaethau Natur.
Mae gan y bartneriaeth fwy na 40 mlynedd o brofiad ar y cyd o reoli rhaglenni grantiau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n dod i gyfanswm o bron i £300 miliwn. Mae gan y bartneriaeth enw da am rymuso pobl ifanc.
Y sefydliadau rydym wedi eu partneru hefo yw: National Youth Agency, Y Ganolfan ar gyfer Ynni CynaliadwyY Gwirfoddolwyr Cadwraeth, y Cyngor Astudiaethau Maes, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, Cyfeillion y Ddaear, ac UpRising.
Mae Grŵp Llywio Our Bright Future yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r sefydliadau hyn, a tri o bobl ifanc. Y Grŵp Llywio yw’r prif grŵp arweinyddiaeth ar gyfer Our Bright Future, gyda chyfrifoldeb am gefnogi’r Ymddiriedolaethau Natur i gyflawni amcanion Our Bright Future, a sicrhau ei fod yn cael yr effaith orau phosib a chreu gwaddol parhaus ar lefel y DU.
Rheolir a gweithredir pob un o’r 31 o brosiectau ym mhortffolio Our Bright Future gan wahanol asiantaethau a sefydliadau arbennigol.
200x200 pixel consortium logos for the website
200x200 pixel consortium logos for the website2
200x200 pixel consortium logos for the website3
200x200 pixel consortium logos for the website4
200x200 pixel consortium logos for the website5
200x200 pixel consortium logos for the website6
200x200 pixel consortium logos for the website8
NYA