Gan adrodd i’r Grŵp Llywio, mae’r Panel Gwerthuso yn sbarduno ymchwil a gwerthuso rhaglen Our Bright Future.
Cylch gorchwyl y Panel Gwerthuso yw:
• gweithio gyda thîm y rhaglen i sicrhau bod amcanion gwerthuso yn cael eu bodloni
• derbyn, cyflwyno sylwadau a thrafod adroddiadau rheolaidd gan y partneriaid gwerthuso allanol
• cyflwyno sylwadau a rhoi cyngor ar adroddiadau gwerthuso i’w cyhoeddi’n allanol
Mae’r Panel Gwerthuso yn cynnwys pobl ag arbenigedd gwerthuso, dau berson ifanc a dau gynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Our Bright Future Evaluation Panel
Aelodau’r Panel Gwerthuso
Amelia Fawcett: Cynrychiolydd Ieuenctid
Arwen Greenwood: Cynrychiolydd Ieuenctid
Helena Christie: Rheolwr Portffolio yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Isobel Hall: Rheolwr Prosiect Green Recovery Meadow Makers yn Plantlife
Jennie Comerford: Swyddog Grantiau Cenedlaethol gyda’r Field Studies Council
Mark Fishpool: Cyfarwyddwr y Rhaglen yn You’ve Got This
Nigel Doar: Pennaeth Gwyddoniaeth ac Ymchwil yn yr Ymddiriedolaethau Natur
Sarah Cheshire: Rheolwr Gwerthuso yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol