Home/Ashleigh Carter

ACarter


About Ashleigh Carter

This author has not yet filled in any details.
So far Ashleigh Carter has created 36 blog entries.

The Rewards of Volunteering

Pam ddylem ni wirfoddoli? Drwy fesur gweithgarwch ymennydd a hormonau gwirfoddolwyr, mae ymchwilwyr wedi darganfod bod gwirfoddolwyr yn cael pleser mawr wrth helpu eraill. Po fwyaf maent yn ei roi, yr hapusaf maent yn teimlo. Mae gwirfoddoli’n helpu i gael gwared ar iselder gan eich bod yn cyfarfod â phobl yn rheolaidd ac yn [...]

By |2022-06-06T10:51:41+01:00Mehefin 6th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Un cam yn nes at ein nod o fwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano

Ar 21 Ebrill, lansiodd yr Adran Addysg (DfE) y strategaeth Hinsawdd a Chynaliadwyedd newydd. Roedd gwir angen ffocws cadarnach ar rôl addysg wrth baratoi’r cenedlaethau nesaf i fyw ac ymdrin â’r argyfyngau amgylcheddol, iechyd a hinsawdd sy’n cydblethu. Felly, rydym yn croesawu lansiad y strategaeth. Mae’n wych gweld bod gwerth cysylltiad pobl ifanc â’u hamgylchedd [...]

By |2022-05-11T16:33:34+01:00Mai 11th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Mae pobl ifanc yn defnyddio’r Etholiadau Lleol yng Nghymru i roi llais i fyd natur!

Am y tro cyntaf eleni, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael y cyfle i bleidleisio yn Etholiadau Awdurdodau Lleol Cymru ar y 5ed o Fai. Bydd pobl ifanc sy’n ymwneud â rhaglenni Ein Dyfodol Disglair a Sefyll dros Natur Cymru yn achub ar y cyfle hwn i roi llais i fyd natur [...]

By |2022-04-27T15:19:52+01:00Ebrill 27th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Cyngor Ieuenctid: Yn cynrychioli Llais Ieuenctid yn COP26

Ar Dachwedd 9 2021, dewiswyd aelodau o Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn, Alex Kennedy, 17 oed a Muhammed Amin, 14 oed, i gymryd rhan mewn digwyddiad panel yn y Parth Gwyrdd yn COP26 yn Glasgow. Cafodd y digwyddiad, ‘The North West Presents: Talking About My Generation’, ei drefnu gan Bartneriaeth Menter Sir Gaerhirfryn a’i [...]

By |2022-02-23T16:38:16+00:00Chwefror 23rd, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Beth yw dysgu yn yr awyr agored?

Mae'r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Nadiyah, sy'n 22 oed, ac wedi graddio mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol. Mae hi’n aelod newydd o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae gan Nadiyah ddiddordeb mewn materion amgylcheddol ac mae'n awyddus i siarad amdanyn nhw i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yma, mae'n [...]

By |2022-01-17T19:45:16+00:00Ionawr 17th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Pam fod y COP 26 mor bwysig?

Gan Rory Francis, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru   Mae yna gymaint o newyddion drwg am yr amgylchedd, mae’n anodd bob yn optimistaidd weithiau. Ond yma yna obaith o hyd. Roedd neges adroddiad diweddar y Panel Rhyngwladol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yn glir. Os bydd llywodraethau’n gweithio ar y cyd, mae modd iddyn [...]

By |2021-10-21T19:32:35+01:00Hydref 21st, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Adlewyrchu ar eco bryder ar ôl Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Cynhaliwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn gynharach y mis yma, gan roi cyfle i bobl a sefydliadau ledled y byd, ac o bob cefndir, siarad am bwnc pwysig iechyd meddwl. Er bod stigma yn aml yn gysylltiedig â salwch meddwl, mae wedi bod yn galonogol gweld cymaint o sgyrsiau agored a negeseuon cefnogol yn [...]

By |2021-10-15T15:47:30+01:00Hydref 15th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fy Mhrofiad i gydag Ein Glannau Gwyllt

Llun: E Lowe- Emma ger y Fenai. Ysgrifennwyd y blog hwn gan Emma, Intern Cadwraeth Forol. Pan orffennais fy ngradd meistr fis Medi diwethaf, nid oedd gennyf unrhyw syniad beth oedd yn fy wynebu yn y dyfodol. Mae'r cyfleoedd ar gyfer biolegwyr morol lefel mynediad yn gystadleuol fel mae hi, ond wrth ddod allan o [...]

By |2021-09-13T16:48:37+01:00Medi 13th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Siwrnai Andres

Ysgrifennwyd y blog yma gan Andres, 22 oed, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol / Gweinyddol gyda Groundwork London, a oedd yn rhan o'r prosiect Welcome to the Green Economy. Cyn ymuno â phrosiect Our Bright Future, roeddwn i’n ddi-waith gan fy mod i’n ceisio newid gyrfa wrth gymryd blwyddyn i ffwrdd o'r brifysgol. Roeddwn i'n arfer gweithio [...]

By |2021-08-06T13:27:50+01:00Awst 6th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top