Community Payback: grym positif i Milestones a Care Farm

Mae Community Payback yn un o elfennau cyflawni prosiect Milestones Our Bright Future, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ers i’r Care Farm agor ym mis Tachwedd 2016, mae Community Payback wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau yno, unwaith yr wythnos bron. Mae’r Care Farm yn defnyddio arferion ffermio therapiwtig [...]