O wirfoddolwr i Ymddiriedolwr: sut gall pobl ifanc ddylanwadu ar newid

Ellie Brown yw Ymddiriedolwr ifanc cyntaf Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog. Dyma sut mae hi wedi cael y rôl honno.    Bywyd gwyllt a’r amgylchedd – dau beth pwysig iawn i mi ac roeddwn i eisiau cael effaith bositif ar iechyd y blaned yma. Fe arweiniodd hynny at ymwneud â Green Futures, un o [...]