Pobl ifanc yn wynebu heriau nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Grainne Martin-wells yw’r cynrychiolydd ieuenctid ar grŵp llywio Our Bright Future. Hefyd mae wedi cael cyfle i ymwneud â Merit360, lle mae pobl ifanc yn gweithredu i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.        Eleni, cefais i, ochr yn ochr â 359 o bobl eraill (18 i 35 oed) o bob cwr o’r byd, fy [...]