Home/Marie Williamson

MarieW


About Marie Williamson

This author has not yet filled in any details.
So far Marie Williamson has created 31 blog entries.

Mae’n ymddangos bod datgysylltiad oddi wrth fyd natur a rhaid i ni ddysgu sut i ailgysylltu

Gan Michelle Payne Fy enw i yw Michelle ac rydw i’n fyfyrwraig MscRes ym Mhrifysgol Bangor yn astudio primatiaid, a fy hoff brimat yw lemwr! Rydw i hefyd yn mwynhau ysgrifennu straeon. Mae Astudio Swoleg ac MscRes yn y brifysgol wedi rhoi digon o wybodaeth i mi am gadwraeth, ond doeddwn i ddim yn hyderus [...]

By |2020-09-17T11:32:58+01:00Medi 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Cyfle i gyfarfod ein Swyddog Ymgyrchoedd newydd

Gan Isla King Fe wnes i ymuno â thîm Our Bright Future yr Ymddiriedolaethau Natur fis diwethaf, ac mae’r ychydig wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio eisoes. Mae wedi bod yn brofiad rhyfedd dechrau mewn swydd newydd ond yn gweithio o gartref o hyd, ond dydi hynny heb amharu dim ar fy nghyffro i am fod [...]

By |2020-09-15T14:56:17+01:00Medi 15th, 2020|Cymraeg blog, Newyddion|0 Comments

Ton o Newid: Fy Mlwyddyn i ar y Glannau

Gan Jodie Holyoake Nid gormodiaith yw dweud ei bod wedi bod yn gorwynt o flwyddyn i mi! Ar ôl graddio gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Forol a Byd Natur a gwneud ceisiadau di-ri am swyddi yn y sector cadwraeth am sbel dda, roeddwn i ar ben fy nigon yn derbyn *yr* alwad ffôn yna’n dweud fy [...]

By |2020-06-17T15:53:01+01:00Mehefin 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Rhannu Dysgu Gwella – beth yw hyn a beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma

  Lansiwyd Our Bright Future bedair blynedd yn ôl – rhaglen genedlaethol gwerth £33 miliwn yn buddsoddi mewn 31 o brosiectau amrywiol, gyda’r nod o ddod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen yn cyllido prosiectau i wneud y canlynol: grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a chyfranogol, boed drwy [...]

By |2020-04-20T09:13:39+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Ymateb Our Bright Future i’r Coronafeirws

Mae argyfwng digynsail y Coronafeirws yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n peri pryder rhyngwladol. Mewn ychydig ddyddiau, mae ein bywydau a’n gwaith ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni’n croesawu mesurau Llywodraeth y DU i atal lledaeniad y feirws. Mae eu gwir angen i’n gwarchod ni i gyd, yn enwedig yr henoed a phobl fregus sydd [...]

By |2020-04-16T11:28:25+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top