Menter gymdeithasol a Growing Confidence – creu’r jig-so?

Dyma Ruth Hudson, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence, i rannu beth mae hi a’r tîm wedi ei ddysgu am fenter gymdeithasol Roedd tîm prosiect Growing Confidence Our Bright Future eisiau gweld sut gallai menter gymdeithasol fod o fudd i’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw. Ond, i ddechrau, roedd rhaid iddyn nhw ddeall mwy [...]