Cyfarfod y Fforwm Ieuenctid ym Manceinion

Fy enw i ydi Sarah Dorman ac rydw i’n 23 oed. Rydw i’n ymwneud â phrosiect Her Grassroots a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ulster yng Ngogledd Iwerddon. Yn fy marn i, dyma un o’r cyfleoedd gorau rydych chi’n eu cael mewn bywyd i weithio gyda’r sectorau amgylcheddol ac amaethyddol. Pwy sydd ddim yn hoffi gwisgo welingtyns [...]