Pe bai eich tŷ chi ar dân ’fyddech chi ddim yn gofyn i’r frigâd dân ddod mewn 30 mlynedd

Ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, bu Ummi Hoque o brosiect My World My Home yn annerch arweinwyr o bob rhan o’r sector amgylcheddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn Llundain. Dyma beth ddywedodd: Fy enw i ydi Ummi Hoque ac rydw i’n aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future ac yn gyn-aelod o [...]