Home/Cymraeg blog

Cymraeg blog


Mae’n ymddangos bod datgysylltiad oddi wrth fyd natur a rhaid i ni ddysgu sut i ailgysylltu

Gan Michelle Payne Fy enw i yw Michelle ac rydw i’n fyfyrwraig MscRes ym Mhrifysgol Bangor yn astudio primatiaid, a fy hoff brimat yw lemwr! Rydw i hefyd yn mwynhau ysgrifennu straeon. Mae Astudio Swoleg ac MscRes yn y brifysgol wedi rhoi digon o wybodaeth i mi am gadwraeth, ond doeddwn i ddim yn hyderus [...]

By |2020-09-17T11:32:58+01:00Medi 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Ton o Newid: Fy Mlwyddyn i ar y Glannau

Gan Jodie Holyoake Nid gormodiaith yw dweud ei bod wedi bod yn gorwynt o flwyddyn i mi! Ar ôl graddio gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Forol a Byd Natur a gwneud ceisiadau di-ri am swyddi yn y sector cadwraeth am sbel dda, roeddwn i ar ben fy nigon yn derbyn *yr* alwad ffôn yna’n dweud fy [...]

By |2020-06-17T15:53:01+01:00Mehefin 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Rhannu Dysgu Gwella – beth yw hyn a beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma

  Lansiwyd Our Bright Future bedair blynedd yn ôl – rhaglen genedlaethol gwerth £33 miliwn yn buddsoddi mewn 31 o brosiectau amrywiol, gyda’r nod o ddod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen yn cyllido prosiectau i wneud y canlynol: grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a chyfranogol, boed drwy [...]

By |2020-04-20T09:13:39+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Ymateb Our Bright Future i’r Coronafeirws

Mae argyfwng digynsail y Coronafeirws yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n peri pryder rhyngwladol. Mewn ychydig ddyddiau, mae ein bywydau a’n gwaith ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni’n croesawu mesurau Llywodraeth y DU i atal lledaeniad y feirws. Mae eu gwir angen i’n gwarchod ni i gyd, yn enwedig yr henoed a phobl fregus sydd [...]

By |2020-04-16T11:28:25+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Tyfu mewn hyder: cael effaith bositif ar bobl ifanc a’r amgylchedd

Helo, Dan ydw i ac rydw i wedi bod yn gwirfoddoli fel rhan o Brosiect Growing Confidence gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig ers mis Chwefror 2017. Mae Growing Confidence yn un o’r 31 o brosiectau sy’n rhan o raglen Our Bright Future sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Fel rhan o’r [...]

By |2020-03-13T11:28:22+00:00Mawrth 13th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Byddwch y newid rydych chi eisiau ei weld

Helo, Finn Jones ydw i. Rydw i’n bedair ar ddeg oed, yn dod o Ogledd Cymru ac yn rhan o brosiect Ein Glannau Gwyllt. Fe gefais i gais i ysgrifennu am fy mhrofiadau gydag Our Bright Future, er mwyn helpu pobl ifanc eraill efallai i allu cymryd rhan yn ein hymgyrch ni. Sut i gysylltu [...]

By |2020-01-03T14:21:23+00:00Ionawr 3rd, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Y Nadolig: does dim rhaid iddo gostio’r ddaear

Peidiwch â gor-wneud pethau gyda’r tinsel! Mae Melanie, 24 oed, yn Brentis gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria drwy gyfrwng prosiect Green Futures Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Mae hi’n gwneud Nadolig eco-gyfeillgar yn haws nag ydych chi’n ei feddwl.  Fy nghyngor doeth i ar gyfer anrhegion Nadolig moesegol: Prynu yn lleol: mae hyn yn golygu [...]

By |2019-12-06T11:09:00+00:00Rhagfyr 6th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

‘John Muir ydi fy ffrind gorau i’

Dyma Bryony Carter, Rheolwr Plentyndod Naturiol gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, i esbonio sut maen nhw’n defnyddio Dyfarniad John Muir i ysbrydoli pobl ifanc i archwilio, darganfod, gwarchod a rhannu eu gofod gwyllt lleol, a chael dyfarniad sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd!            “In every walk with nature one [...]

By |2019-11-26T15:42:25+00:00Tachwedd 26th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Mynd ag ymgyrch Our Bright Future i Countryfile Live!

Aeth Cydlynydd Share Learn Improve, Abi Paine, i BBC Countryfile Live yn Blenheim Palace gyda chriw o bobl ifanc yn barod i herio’r byd!                 Roedd pobl ifanc wrth galon y gweithredu yn ystod diwrnod cyntaf BBC Countryfile Live yr wythnos ddiwethaf, wrth i bobl deithio o bob rhan o’r wlad i fynychu’r digwyddiad. Hefyd defnyddiodd [...]

By |2019-08-13T14:54:44+01:00Awst 13th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Pe bai eich tŷ chi ar dân ’fyddech chi ddim yn gofyn i’r frigâd dân ddod mewn 30 mlynedd

Ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, bu Ummi Hoque o brosiect My World My Home yn annerch arweinwyr o bob rhan o’r sector amgylcheddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn Llundain. Dyma beth ddywedodd: Fy enw i ydi Ummi Hoque ac rydw i’n aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future ac yn gyn-aelod o [...]

By |2019-07-24T11:41:10+01:00Gorffennaf 24th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top