Home/Cymraeg blog

Cymraeg blog


The Rewards of Volunteering

Pam ddylem ni wirfoddoli? Drwy fesur gweithgarwch ymennydd a hormonau gwirfoddolwyr, mae ymchwilwyr wedi darganfod bod gwirfoddolwyr yn cael pleser mawr wrth helpu eraill. Po fwyaf maent yn ei roi, yr hapusaf maent yn teimlo. Mae gwirfoddoli’n helpu i gael gwared ar iselder gan eich bod yn cyfarfod â phobl yn rheolaidd ac yn [...]

By |2022-06-06T10:51:41+01:00Mehefin 6th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Un cam yn nes at ein nod o fwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano

Ar 21 Ebrill, lansiodd yr Adran Addysg (DfE) y strategaeth Hinsawdd a Chynaliadwyedd newydd. Roedd gwir angen ffocws cadarnach ar rôl addysg wrth baratoi’r cenedlaethau nesaf i fyw ac ymdrin â’r argyfyngau amgylcheddol, iechyd a hinsawdd sy’n cydblethu. Felly, rydym yn croesawu lansiad y strategaeth. Mae’n wych gweld bod gwerth cysylltiad pobl ifanc â’u hamgylchedd [...]

By |2022-05-11T16:33:34+01:00Mai 11th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Mae pobl ifanc yn defnyddio’r Etholiadau Lleol yng Nghymru i roi llais i fyd natur!

Am y tro cyntaf eleni, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael y cyfle i bleidleisio yn Etholiadau Awdurdodau Lleol Cymru ar y 5ed o Fai. Bydd pobl ifanc sy’n ymwneud â rhaglenni Ein Dyfodol Disglair a Sefyll dros Natur Cymru yn achub ar y cyfle hwn i roi llais i fyd natur [...]

By |2022-04-27T15:19:52+01:00Ebrill 27th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Cyngor Ieuenctid: Yn cynrychioli Llais Ieuenctid yn COP26

Ar Dachwedd 9 2021, dewiswyd aelodau o Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn, Alex Kennedy, 17 oed a Muhammed Amin, 14 oed, i gymryd rhan mewn digwyddiad panel yn y Parth Gwyrdd yn COP26 yn Glasgow. Cafodd y digwyddiad, ‘The North West Presents: Talking About My Generation’, ei drefnu gan Bartneriaeth Menter Sir Gaerhirfryn a’i [...]

By |2022-02-23T16:38:16+00:00Chwefror 23rd, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Beth yw dysgu yn yr awyr agored?

Mae'r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Nadiyah, sy'n 22 oed, ac wedi graddio mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol. Mae hi’n aelod newydd o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae gan Nadiyah ddiddordeb mewn materion amgylcheddol ac mae'n awyddus i siarad amdanyn nhw i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yma, mae'n [...]

By |2022-01-17T19:45:16+00:00Ionawr 17th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Pam fod y COP 26 mor bwysig?

Gan Rory Francis, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru   Mae yna gymaint o newyddion drwg am yr amgylchedd, mae’n anodd bob yn optimistaidd weithiau. Ond yma yna obaith o hyd. Roedd neges adroddiad diweddar y Panel Rhyngwladol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yn glir. Os bydd llywodraethau’n gweithio ar y cyd, mae modd iddyn [...]

By |2021-10-21T19:32:35+01:00Hydref 21st, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Adlewyrchu ar eco bryder ar ôl Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Cynhaliwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn gynharach y mis yma, gan roi cyfle i bobl a sefydliadau ledled y byd, ac o bob cefndir, siarad am bwnc pwysig iechyd meddwl. Er bod stigma yn aml yn gysylltiedig â salwch meddwl, mae wedi bod yn galonogol gweld cymaint o sgyrsiau agored a negeseuon cefnogol yn [...]

By |2021-10-15T15:47:30+01:00Hydref 15th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fy Mhrofiad i gydag Ein Glannau Gwyllt

Llun: E Lowe- Emma ger y Fenai. Ysgrifennwyd y blog hwn gan Emma, Intern Cadwraeth Forol. Pan orffennais fy ngradd meistr fis Medi diwethaf, nid oedd gennyf unrhyw syniad beth oedd yn fy wynebu yn y dyfodol. Mae'r cyfleoedd ar gyfer biolegwyr morol lefel mynediad yn gystadleuol fel mae hi, ond wrth ddod allan o [...]

By |2021-09-13T16:48:37+01:00Medi 13th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Siwrnai Andres

Ysgrifennwyd y blog yma gan Andres, 22 oed, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol / Gweinyddol gyda Groundwork London, a oedd yn rhan o'r prosiect Welcome to the Green Economy. Cyn ymuno â phrosiect Our Bright Future, roeddwn i’n ddi-waith gan fy mod i’n ceisio newid gyrfa wrth gymryd blwyddyn i ffwrdd o'r brifysgol. Roeddwn i'n arfer gweithio [...]

By |2021-08-06T13:27:50+01:00Awst 6th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top