Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
IMG-20220328-WA0012
Ymunwch â Fforwm Ieuenctid Our Bright Future!
Mae Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn agor ei recriwtio i bob person ifanc 13 i 24 oed a fyddai’n hoffi ymuno. Byddech chi’n ymuno â gofod cynhwysol lle mae pobl ifanc yn rhannu eu syniadau, eu diddordebau a’u cynlluniau i lunio cyfeiriad y Fforwm Ieuenctid a’r prosiectau yr hoffech chi weithio arnyn nhw. Mae’r Fforwm Ieuenctid mewn cyfnod pontio cyffrous wrth iddo weithio ar yr hyn mae eisiau esblygu iddo erbyn diwedd 2022. Gallech fod yn rhan o hyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, ewch i’n teipffurf sy’n cynnwys disgrifiad rôl a phecyn cyflwyno, yn ogystal â’r ffurflen i gofrestru ar gyfer ein sesiwn cyflwyno. Os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost neu neges destun at Lasharne lasharneb@nya.org.uk.
Helpu i fapio adferiad natur
Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn creu map o ardaloedd ledled y DU lle mae pobl eisiau gweld natur yn adfer, ac maen nhw angen eich help chi! Ydych chi’n gwybod am le gwyrdd yn eich ardal chi a allai ddarparu cartref i fywyd gwyllt, helpu i amsugno carbon, neu hyd yn oed helpu i amddiffyn eich cymuned rhag tywydd eithafol fel llifogydd? Drwy ychwanegu lleoliad at y map, gallwch ein helpu i ddangos y cyfoeth o safleoedd gwerthfawr ar draws y DU – llefydd a allai un diwrnod elwa o warchodaeth i fyd natur. Rhowch bin ar y map i dynnu sylw at safle yn agos atoch chi, yma.
3 Belfast Hills Partnership (45)