Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
15 Yorkshire Dales Millennium Trust 22
16 Middlesbrough Environment City 12
21 Lancashire Wildlife Trust (19)
Cynhaliodd y prosiect Green Futures uwchgynhadledd ieuenctid olaf ym mis Gorffennaf gyda thema ddathlu! Fe wnaethant lusernau, collages, mynd i grwydro ogofâu, trafod ailwylltio Ingleborough a symud 500 o warchodwyr coed plastig
Mewn partneriaeth â Chlwb Pêl Droed Middlesbrough a’r Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol, gwirfoddolodd 23 o bobl ifanc bron i 400 o oriau fel rhan o’r prosiect One Planet Pioneers.
Mynychodd pedwar o aelodau Cyngor Ieuenctid MyPlace Sir Gaerhirfryn Gynhadledd y Blaid Geidwadol i siarad â Gweinidogion, cawsant gyfle hefyd i gwrdd â Phrif Swyddog Gweithredol yr Ymddiriedolaethau Natur Craig Bennett.
3 Belfast Hills Partnership (52)
10 National Trust (11)
Randalstown_Green_Flag
Helpodd staff Partneriaeth Belfast Hills sgowtiaid ifanc yn y neuadd gymunedol leol i greu pot plannu ffrâm oer allan o boteli wedi’u hailgylchu er mwyn i blanhigion dyfu ynddo.
Helpodd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fwy na 100 o bobl ifanc i ennill cymwysterau mewn pynciau gan gynnwys cadwraeth a rheoli tir.
Gyda chefnogaeth gan Grassroots Challenge mae Clwb Ffermwyr Ifanc Randalstown wedi derbyn Dyfarniad Clwb Eco Baner Werdd gan Keep Northern Ireland Beautiful!