Pwy sy’n rhedeg y prosiect BEE You? Blackburne House
Ble mae’r prosiect? Lerpwl
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 17-24 oed (neu o 12 oed os yw eich ysgol yn ymwneud â’r prosiect)
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Un diwrnod yr wythnos am 15 wythnos i ennill cymhwyster Lantra Lefel 1 mewn Cadw Gwenyn neu mae rhaglenni pwrpasol ar gael.
Beth yw e? Cyfle i chi gwblhau hyfforddiant theori ac ymarferol ar gadw gwenyn. Byddwch yn dysgu sut i gynnal gwenyn, tynnu mêl o’r cwch a mynd â’ch cynnyrch i’r farchnad.
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Cysylltwch â thîm BEE You i gael gweld ydych chi’n gymwys ac i gael gwybod pryd mae’r ymgyrch recriwtio nesaf   
Gyda phwy mae cysylltu? lynnekavanagh@blackburnehouse.co.uk
Pwy arall sy’n helpu gyda phrosiect BEE You? The School for Social Entrepreneurs
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am the BEE You project? Ydych, edrychwch ar stori Aaron