Pwy sy’n rhedeg y prosiect Bright Future Bryniau Belffast? Ymddiriedolaeth Partneriaeth Bryniau Belffast
Ble mae e? Belffast
Oes rhaid i chi fod yn oedran penodol i gymryd rhan? 11-24 oed
Beth yw e? Cyfle i ddysgu am yr amgylchedd yn eich ysgol uwchradd, prifysgol neu ar gyrsiau hyfforddi. Ceir hefyd weithgareddau natur os ydych chi rhwng 17 a 24 oed ac ddim mewn addysg ffurfiol neu’n ddi-waith.
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Cysylltwch â thîm Bright Future Bryniau Belffast i weld beth yw’r cyfleoedd diweddaraf
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Gyda phwy mae cysylltu? info@belfasthills.org
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Belfast Hills Bright Future? Ydych, edrychwch ar stori Nathan