Pwy sy’n rhedeg Bright Green Future? Y Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy
Ble mae’r prosiect? Gallwch ymuno â’r prosiect yn unrhyw le yn y DU. Mae un ysgol haf breswyl y flwyddyn.
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 14-17 oed
Beth yw e? Rhaglen arweinyddiaeth amgylcheddol ble gallwch gymryd rhan mewn gweminarau, gweithdai, eich prosiect lleol eich hun, lleoliad gwaith ac ysgol haf breswyl. Byddwch yn dysgu am yr amgylchedd, am ynni ac am newid hinsawdd
Pa mor aml ydw i’n gallu dod? Mae gweithgareddau ar gael yn ystod y cwrs 12 mis a byddwch yn cael mentor
Oes posib i mi ymuno? Mae’r ceisiadau’n agor yn flynyddol yma
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! Hefyd mae’r tîm yn gallu darparu bwrsari i dalu am eich costau teithio i sesiynau hyfforddi ac i’r ysgol haf
Gyda phwy mae cysylltu? bgf@cse.org.uk
Oes posib dilyn Bright Green Future ar gyfryngau cymdeithasol? Oes! Mae Bright Green Future ar Instagram a Twitter