Pwy sy’n gweithredu prosiect Eco Talent? Feedback
Ble mae’r prosiect? Yn 2019, bydd y prosiect yn cael ei gynnal yn Llundain; mae disgwyl i leoliadau eraill gael eu hychwanegu yn 2020.
Pa oedran sydd raid i chi fod i gymryd rhan? 18-24 oed
Beth ydi’r prosiect? Interniaethau gyda thâl gyda sefydliadau ymgyrchu amgylcheddol sy’n darparu dulliau gweithredu amgen, mwy cynaliadwy, yn lle ein system fwyd bresennol.
Faint mae’n ei gostio? Dim byd o gwbl! Interniaeth gyda thâl ydi hon!
Ydw i’n cael ymuno? Wyt! Cysyllta â thîm Eco Talent isod i gael gwybod pryd mae’r recriwtio nesaf yn digwydd.                               
Gyda phwy mae cysylltu? claire@feedbackglobal.org