Pwy sy’n rhedeg Ein Glannau Gwyllt? Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Ble mae’r prosiect? Ar hyd arfordir Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd ac Ynys Môn
Oes rhaid i chi fod yn oedran penodol i gymryd rhan? 11-24 oed
Beth yw e? Gweithgareddau awyr agored fel snorcelu, arfordiro, gweithgareddau bywyd gwyllt a gwirfoddoli mewn gwarchodfeydd natur ar gyfer eich ysgol, coleg a grŵp ieuenctid
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Cysylltwch â thîm Ein Glannau Gwyllt am fwy o wybodaeth
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Oes
Gyda phwy mae cysylltu? chris.baker@northwaleswildlifetrust.org.uk
Oes posib dilyn Ein Glannau Gwyllt ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Ein Glannau Gwyllt ar Facebook ac Instagram
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Ein Glannau Gwyllt? Ydych, edrychwch ar stori Will a stori Francis