Roedd y Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol (ELP) UpRising yn rhaglen naw mis, rhan amser yn datblygu arweinyddiaeth ar gyfer pobl ifanc 18 i 24 oed. Roedd y rhaglen yn cynnwys penwythnos arweinyddiaeth cyflwyniadol, sesiynau gwybodaeth gyda gweithwyr proffesiynol lefel uchel a sesiynau sgiliau gan hyfforddwyr arbenigol.
Yn rhan olaf y rhaglen, ffurfiodd y cyfranogwyr grwpiau llai i weithio ar ymgyrch gweithredu cymdeithasol o’u dewis, gyda’r nod o gael effaith yn y gymuned. Cawsant gyfle hefyd i wneud cais am sesiynau hyfforddi a datblygiad personol un i un a gyflwynwyd gan hyfforddwr a mentor.
Dechreuodd ELP UpRising am y tro cyntaf yn Llundain, Birmingham a Manceinion yn
2016 ac wedyn ehangu ei darpariaeth i Gaerdydd a Sir Bedford.
Cymerodd Rebecca ran yn y Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol. Gallwch ddarllen ei stori yma.
Mae UpRising hefyd wedi rhyddhau ei adroddiad cryno, y gallwch ei ddarllen yma – gan roi cipolwg ar allbynnau’r prosiect a thynnu sylw at yr effaith mae wedi’i chael ar y bobl ifanc a’r cymunedau cysylltiedig.