Pwy sy’n rhedeg y prosiect? Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig
Ble mae’r prosiect? Sir Amwythig ­­
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 11-25 oed
Beth yw e? Cyfle i ddatblygu sgiliau a rhoi cynnig ar bethau newydd fel crefft y gwyllt, adnabod bywyd gwyllt a rheoli cynefinoedd. Gallwch wneud Dyfarniadau John Muir hefyd, gan fod y rhain ar gael i unigolion, ysgolion, colegau a phrifysgolion. Mae profiad gwaith a hyfforddiant arbenigol ar gael hyd yn oed, i’ch helpu chi i fod yn rhan o’r sector cadwraeth. Hefyd mae’r prosiect yn gweithredu cwricwla awyr agored amgen mewn ysgolion.
Pa mor aml ydw i’n gallu dod? Gallwch ymuno yn y gweithgorau cadwraeth ledled y sir ac yn y Grŵp Ieuenctid Wild Roots wythnosol yn yr Amwythig. Cysylltwch â thîm Growing Confidence i gymryd rhan neu am gyfleoedd ysgol ehangach
Faint mae’n gostio? Mae am ddim i unigolion. Efallai y bydd rhaid i ysgolion dalu ffi fechan.
Oes posib i mi ymuno? Oes
Gyda phwy mae cysylltu? BryonyC@ShropshireWildlifeTrust.org.uk
Oes posib dilyn Growing Confidence ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Growing Confidence ar Facebook, Instagram a Twitter
Pwy arall sy’n helpu gyda’r prosiect? Y Cyngor Astudiaethau Maes Preston Montford a Menter Dir Gymunedol Fordhall
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Growing Confidence? Ydych, edrychwch ar stori Laurence
Gyrfa yn yr Amgylchedd: Er mwyn rhoi cipolwg i chi ar yr ystod eang o swyddogaethau sydd ar gael yn y sector amgylcheddol, mae Ymddiriedolaeth Natu Sir Amwythig wedi creu llyfryn gyrfaoedd y gallwch ei lawrlwytho yma. Gydag astudiaethau achos yn rhannu profiad bywyd real a disgrifiadau rôl yn manylu ar ofynion cymwysterau, rhaid i chi ddarllen hwn os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yn y sector amgylcheddol.