Pwy sy’n rhedeg y prosiect Milestones? Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire
Ble mae’r prosiect? Wiltshire  
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 11-24 oed  
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Mae’n amrywio o ychydig oriau yr wythnos i sawl diwrnod yr wythnos
Beth yw e? Cyfle i chi ddilyn hyfforddiant ac achrediad amgylcheddol. Mae’r sesiynau’n cynnwys gweithgareddau ymarferol mewn gwarchodfeydd natur, Fferm Ofal a gofod gwyrdd lleol
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Dim ond drwy gyfeirio mae prosiect Milestones ar gael oherwydd mae’n rhaid i chi fod ag anawsterau dysgu, cymdeithasol ac emosiynol penodol, wynebu risg o eithrio, bod yn ofalwr ifanc neu’n droseddwr ifanc, neu beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
Gyda phwy mae cysylltu? rbush@wiltshirewildlife.org
Oes posib dilyn Milestones ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Milestones ar Twitter
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Milestones? Ydych, edrychwch ar stori Harry neu stori Emily