Pwy sy’n rhedeg y prosiect Myplace? Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn
Ble mae’r prosiect? Preston, Chorley, Dwyrain Sir Gaerhirfryn a Gorllewin Sir Gaerhirfryn
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 13-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Mae sesiynau wythnosol
Beth yw e? Prosiect ecotherapi sy’n helpu pobl ifanc i wella eu hiechyd meddwl drwy weithgareddau awyr agored
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Gallwch gael eich cyfeirio gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol neu hunangyfeirio at y prosiect. Mae llefydd cyfyngedig ar gael gan ei bod yn bwysig bod y grwpiau’n parhau’n rhai bach
Gyda phwy mae cysylltu? myplace@lancswt.org.uk
Pwy arall sy’n helpu gyda phrosiect Myplace? Ymddiriedolaeth Sefydliad y GIG Sir Gaerhirfryn
Oes posib dilyn Myplace ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Myplace ar Twitter, Facebook ac Instagram.
Adroddiad gwerthuso