Pwy sy’n rhedeg y prosiect? Middlesbrough Environment City
Ble mae’r prosiect? Middlesbrough
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 14-21 oed
Beth yw e? Prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau awyr agored ymarferol fel torri coed, tocio, rheoli glaswelltiroedd o flodau gwyllt a thyfu ffrwythau a llysiau
Faint mae’n gostio? Mae am ddim
Oes posib i mi ymuno? Cysylltwch â thîm One Planet Pioneer am y cyfleoedd diweddaraf
Gyda phwy mae cysylltu? info@menvcity.org.uk
Oes posib dilyn One Planet Pioneers ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae One Planet Pioneers ar Facebook, Twitter ac Instagram
Pwy arall sy’n helpu gydag One Planet Pioneers? Tees Valley Wildlife ac Actes
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am the One Planet Pioneers project? Ydych, edrychwch ar stori Zhuhaa