Mae Spaces 4 Change (S4C) wedi ariannu, cefnogi a chysylltu mwy nag 80 o entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc â syniadau i ddatgloi potensial llefydd sy’n cael eu tanddefnyddio neu ddim yn cael eu defnyddio o gwbl er budd eu cymuned.
Roedd pob un o enillwyr y dyfarniadau rhwng 16 a 24 oed gydag uchelgais i drawsnewid llefydd amrywiol yn eu cymunedau gan gynnwys adfer llefydd awyr agored neu unedau siopau gwag.
Rhoddwyd mwy na £300,000 o ddyfarniadau dros gyfnod o bum mlynedd y rhaglen a chefnogwyd holl enillwyr y dyfarniadau gan Reolwr Cymorth Entrepreneuriaid Cymdeithasol penodol, rhoddwyd cyfleoedd rhwydweithio cymheiriaid iddynt a chynigiwyd gweithdai pwrpasol iddynt i’w helpu i ddatblygu a rhannu eu gwybodaeth a’u dysgu.