Pwy sy’n rhedeg y prosiect Student Eats? SOS-UK
Ble mae’r prosiect? Mewn mwy na 50 o brifysgolion a cholegau ledled y DU
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? Dros 16 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Bydd yn dibynnu ar eich prifysgol/coleg ond mae’n debygol o fod yn sesiynau wythnosol yn ystod y tymor
Beth yw e? Cyfle i fyfyrwyr dyfu bwyd ar y campws a/neu sefydlu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd, gan gynnwys cydweithfeydd bwyd a mentrau gwarchod
Faint mae’n gostio? Am ddim i fynychu grŵp
Oes posib i mi ymuno? Oes, cysylltwch â’ch undeb myfyrwyr i weld a oes grŵp Student Eats ar eich campws chi. Neu edrychwch ar y map yma
Gyda phwy mae cysylltu? studenteats@nus.org.uk
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Student Eats? Ydych, edrychwch ar stori Hayley