Pwy sy’n rhedeg y prosiect Tomorrow’s Natural Leaders? Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog
Ble mae’r prosiect? Lleoliadau amrywiol yn Sir Efrog
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 16-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? 9am-5pm bedwar diwrnod yr wythnos rhwng dydd Llun a dydd Gwener am 12 mis
Beth yw e? Lleoliad hyfforddi galwedigaethol am 12 mis yn y sector cadwraeth. Hefyd byddwch yn cael meithrin eich sgiliau a’ch grymuso i ddylunio ac arwain eich prosiect neu eich ymgyrch amgylcheddol eich hun
Faint mae’n gostio? Mae am ddim a byddwch yn cael bwrsari o £250 y mis a chyllideb hyfforddi i gefnogi eich dysgu   
Oes posib i mi ymuno? Oes, mae 24 o lefydd ar gael bob blwyddyn. Mae’r prif recriwtio’n digwydd dros yr haf ac mae’r rhaglen yn dechrau bob hydref. Mae posib lawrlwytho’r ffurflen gais yma
Gyda phwy mae cysylltu? joe.wyatt@ywt.org.uk (De a Gorllewin Sir Efrog) a paul.thompson@ywt.org.uk (Gogledd a Dwyrain Sir Efrog)
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Tomorrow’s Natural Leaders? Ydych, edrychwch ar stori Georgia-Elizabeth