Pwy sy’n gweithredu Vision England? Sense
Oes rhaid i mi fod yn oedran penodol? 11 i 24 oed
Beth yw’r prosiect? Rhaglen ar gyfer pobl ifanc ag anableddau neu angen ychwanegol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd. Rydym yn cynnig: gweithdai rhithwir, digwyddiadau dydd a chyfnodau preswyl.
Beth yw’r gost? AM DDIM! Mae pob digwyddiad a chyfnod preswyl yn cael eu cyllido’n llawn gan Vision England ac Our Bright Future.
Sut mae ymuno â’r gweithdai a’r digwyddiadau dydd? Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru cliciwch yma
Ble mae’r cyfnodau preswyl? Canolfannau Astudiaethau Maes yn Swydd Efrog, Swydd Amwythig a Surrey
Pa mor hir yw’r cyfnodau preswyl? Byddant am 3 noson
Sut rydw i’n ymuno â chyfnod preswyl? Mae’r ceisiadau’n agor yn flynyddol yma
Gyda phwy rydw i’n cysylltu os oes gennyf i unrhyw gwestiynau? visionengland@sense.org.uk
Pwy arall sy’n helpu gyda’r prosiect? Field Studies Council