Pwy sy’n rhedeg y prosiect Welcome to the Green Economy? Groundwork Llundain
Ble mae’r prosiect? Llundain
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 11-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Hyd at dri gweithdy ysgol os ydych chi rhwng 11 a 18 oed. Lleoliadau gwaith chwe mis os ydych chi dros 18 oed.
Beth yw e? Mae tair elfen i’r prosiect:
  • Ffenest:Gweithdai mewn ysgolion uwchradd sy’n edrych ar yr economi werdd a swyddi gwyrdd yn y sectorau dŵr, gwastraff, tir ac ynni.
  • Croeso:Cyfleoedd am hyfforddiant galwedigaethol
  • Gwaith: Lleoliad gwaith gyda thâl am dridiau yr wythnos am chwe mis os nad ydych chi mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! Mae’r gweithdai i ysgolion am ddim a byddwch yn derbyn cyflog ar leoliad gwaith
Oes posib i mi ymuno? Oes, cysylltwch â thîm Welcome to the Green Economy
Gyda phwy mae cysylltu? emily.morshuis@groundwork.org.uk
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Welcome to the Green Economy? Ydych, edrychwch ar stori John