Pwy sy’n rhedeg Youth In Nature? Probe 
Ble mae e? Hull 
Oes rhaid i chi fod yn oedran penodol i gymryd rhan? 11-24 oed 
Beth yw e? Cyfle i gymryd rhan mewn cadwraeth bywyd gwyllt a gweithgareddau cynaliadwyedd drwy eich clybiau ieuenctid neu ysgol
Pa mor aml ydw i’n gallu dod? Mae sesiynau rheolaidd
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! 
Oes posib i mi ymuno? Oes, cysylltwch â thîm Youth In Nature    
Gyda phwy mae cysylltu? sue.balthazar@employmenthouse.org
Oes posib dilyn Youth In Nature ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Youth In Nature ar Facebook a Twitter
Pwy arall sy’n helpu gyda’r prosiect? Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog a Child Dynamix
Youth In Nature Project Page
Probe Youth In Nature