Emile Groundwork London Individual images with credits 600x600
Roedd Emile, sy’n 17 oed, wedi gorffen yn yr ysgol. Doedd o ddim eisiau mynd i goleg ond ni allai gael prentisiaeth oherwydd ei ddiffyg profiad. Roedd yn dod o ardal gyda llawer o hanes o drais ymhlith ieuenctid, ond roedd yn benderfynol o ddod o hyd i rywbeth ymarferol i’w wneud gyda’i amser. Roedd ei leoliad gyda Welcome to the Green Economy yn y gweithdy uwchgylchu dodrefn. Er nad oedd ganddo unrhyw brofiad i ddechrau, roedd yn mwynhau dysgu sgiliau gwaith coed a gwasanaethau cwsmeriaid. Magodd fwy o hyder a dechrau ffynnu yn ei rôl. Ar ôl cwblhau ei leoliad, mae wedi llwyddo i gael swydd fel Cymhorthydd Cyfleusterau gyda Groundwork Llundain!
Mwy o wybodaeth am Welcome to the Green Economy yn Llundain.