Real stories photo credits 210218 individual pages10
Dewiswyd Emily, sy’n 14 oed, i ymuno â Milestones unwaith yr wythnos yn ystod y tymor ysgol. Cafodd ei chyfeirio am ei bod yn dioddef o bryder a diffyg hunan-barch. Gan oresgyn ei hanawsterau gyda gwaith grŵp a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfforddus iddi, erbyn hyn mae’n un o aelodau mwyaf hyderus y grŵp ac mae’n hoffi arwain trafodaethau grŵp. Tocio yw ei hoff weithgaredd ac mae’n teimlo bod y rhyngweithio gyda’r amgylchedd naturiol yn therapiwtig iawn. Erbyn hyn mae eisiau gyrfa yn yr awyr agored ac mae’n gwirfoddoli yn ystod ei gwyliau ysgol.
Ga’ i ddod allan yn ystod y gwyliau am brofiad gwaith oherwydd fe fyddwn i’n hoffi gwneud hyn fel swydd?’
Mwy o wybodaeth am Milestones yn Wiltshire