Real stories photo credits 210218 individual pages3
Mae Emily, sy’n 21 oed, yn fyfyrwraig cyfryngau ac addysg bywyd gwyllt yng Ngholeg Cernyw yn Newquay. Er bod ganddi lawer iawn o waith i’w wneud gyda’i hastudiaethau, mae’n gwneud amser i wirfoddoli gyda Your Shore Beach Rangers. Cwblhaodd ddyfarniad Efydd yr Academi Wardeiniaid Traeth a nawr mae’n gweithio tuag at ddyfarniad arian. Yn angerddol am leihau’r defnydd o blastig un defnydd, mae hefyd yn trefnu ac yn hybu cynllun ReFILL Cernyw. Drwy gyfrwng y cynllun, mae wedi cael llawer o fusnesau lleol i gymryd rhan gyda gorsafoedd ReFILL a gwerthu poteli ReFILL.
Mwy o wybodaeth am Your Shore Beach Rangers