Farid at Green Leaders
Daeth Farid, sy’n 18 oed, i wybod am Green Leaders drwy’r clwb ieuenctid roedd yn mynd iddo ym Manceinion. Gan ei fod yn astudio ar gyfer Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth yn y coleg, roedd yn meddwl y byddai’n mynd yn dda gyda’i gwrs. Drwy Green Leaders llwyddodd i gael profiad gwaith mewn swyddfa  Groundwork. Mae hyn wedi ei helpu i benderfynu y byddai’n hoffi dilyn cwrs Rheolaeth Amgylcheddol yn y brifysgol. Cafodd ei dderbyn ar y cwrs ym Mhrifysgol Manceinion ac eisoes mae’n bwriadu gwneud gradd Meistr mewn Iechyd a Diogelwch.
‘Mae gen i fwy o ymwybyddiaeth o’r amgylchedd yn sicr ers bod yn aelod o Green Leaders. Rydw i’n hurt am ailgylchu yn fy nhŷ i nawr’.
 Mwy o wybodaeth am grwpiau Green Leaders yn Swydd Northampton, Gorllewin Swydd Efrog, Manceinion Fwyaf a’r Gogledd Ddwyrain.