Real stories photo credits 210218 individual pages9
Roedd Georgia-Elizabeth, 20 oed, wedi bod â diddordeb ym mywyd gwyllt y môr erioed ac yn breuddwydio am yrfa mewn cadwraeth morfilod. Er hynny, roedd yn cael trafferth mewn amgylchedd academaidd ac arweiniodd hynny at lawer o hunan amheuaeth. O’i chyfarfod cyntaf gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog, roedd yn teimlo bod pawb o’i chwmpas yn meddwl yn yr un ffordd â hi. Roedd bod yn rhan o Tomorrow’s Natural Leaders yn golygu ei bod yn gallu cwblhau lleoliad yn y Ganolfan Moroedd Byw yn Flamborough. Cynorthwyodd gyda sesiynau glanhau traethau, saffaris glan môr a digwyddiadau mewn ysgolion. Mae hyd yn oed wedi defnyddio rhywfaint o’i chyllideb hyfforddi i gwblhau cymhwyster arolygu mamaliaid y môr ORCA. Erbyn hyn mae wedi cael cynnig diamod i astudio Gwyddoniaeth Forol gyda Chymdeithas Gwyddoniaeth Forol yr Alban yn Oban.
‘Rydw i wedi tyfu cymaint fel person, gan oresgyn problemau iechyd meddwl a ffobias, ac erbyn hyn rydw i gam yn nes at wireddu fy mreuddwydion!’
Mwy o wybodaeth am Tomorrow’s Natural Leaders yn Sir Efrog