Harry at Milestones
Cafodd Harry sy’n 18 oed ei gyfeirio at Milestones gan Goleg Wiltshire. Roedd ganddo broblemau gyda dicter ac roedd yn rhoi’r gorau i dasgau yn aml. Pan ymunodd â’r prosiect, roedd yn ei chael yn anodd gweithio gydag eraill ac yn rhwystredig yn defnyddio celfi anghyfarwydd. Dros amser, mae wedi datblygu mwy o ffocws ac yn dal ati gyda thasgau nawr. Fe wirfoddolodd i wneud drws ar gyfer y gorlan wedi’i ffensio i geirw hyd yn oed, a nawr mae’n eithaf cyfforddus yn gwneud gweithgareddau ymarferol. Mae synnwyr digrifwch Harry wedi dod i’r amlwg ac mae’n gyfforddus braf yn yr amgylchedd awyr agored erbyn hyn. Nid yw wedi colli sesiwn ac mae wedi bod allan ym mhob tywydd.
 Mwy o wybodaeth am brosiect Milestones yn Wiltshire.