Laura Belfast Hills Bright Future Individual images
Ymunodd Laura, sy’n 24 oed, â Belfast Hills Bright Future i gael sgiliau cadwraeth ymarferol. Roedd hi wedi graddio ond roedd yn ansicr beth i’w wneud nesaf. Fe wnaeth cymryd rhan yn y prosiect ei helpu i benderfynu ei bod eisiau dilyn gyrfa yn y sector amgylcheddol. Dechreuodd ar radd meistr mewn Rheolaeth Ecolegol a Bioleg Cadwraeth a gwnaeth ei lleoliad gwaith 12 wythnos yn ôl gyda’r Belfast Hills Partnership Trust! Roedd wrth ei bodd yn cael helpu gydag arwain gweithgareddau Belfast Hills Bright Future, gan gynnwys arolygu, geogelcio a chyfeiriannu.      
‘Mae wedi helpu i leihau’r dewis o ran beth rydw i eisiau ei wneud yn y dyfodol a rhoi adnoddau i mi i fynd allan a dilyn y math o yrfa rydw i ei heisiau.’
 Mwy o wybodaeth am Belfast Hills Bright Future yn Belfast yma.