Real stories photo credits 210218 individual pages
Daeth Marc o Dde Cymru at Creu Cymunedau Cynaliadwy ar ôl chwilio am waith heb gael llawer o lwc am gyfnod hir o amser. Doedd ganddo ddim hyder ac roedd hyd yn oed yn amau ei allu i ddefnyddio tâp mesur. Er hynny, dechreuodd gymryd rhan gyda phrosiect gosod cladin ar ysgubor ac, erbyn diwedd y rhaglen 8 wythnos, roedd yn fedrus yn defnyddio llif gylch a gwn hoelion, ac ennill gymhwyster iechyd a diogelwch hyd yn oed. Erbyn diwedd y rhaglen, roedd wedi llwyddo i gael swydd ac mae wrth ei fodd ei fod yn gweithio eto.
Mwy o wybodaeth am Creu Cymunedau Cynaliadwy yn Abertawe