Real stories photo credits 210218 individual pages2
Roedd Nathan, sy’n 24 oed, yn fyfyriwr a oedd yn teimlo bod arno angen profiad cadwraeth ac ecoleg ymarferol. Drwy Belfast Hills Bright Future, dechreuodd gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau, gan gynnwys plannu coed, ymchwil ac arolygon bywyd gwyllt niferus. Hefyd enillodd ddyfarniad John Muir wrth wneud y gwaith. Arweiniodd hyn at leoliad iddo gyda Phartneriaeth Belfast Hills, lle trefnodd gyfresi data GIS a helpu gyda gweithgareddau addysg plant. Nawr mae’n defnyddio ei sgiliau a’i brofiad gan ei fod wedi dechrau ar gwrs ôl-radd mewn rheolaeth ecolegol a bioleg cadwraeth.
Mwy o wybodaeth am Belfast Hills Bright Future